• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης της Νάουσας για το Περιβάλλον και την Αειφορία ξεκίνησε το 1999. Είναι μια εκπαιδευτική δομή που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων φιλοξενούν και αξιοποιούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία .

Παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευτικών ομάδων, υλοποιώντας μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον του Βερμίου, κατά μήκος του ποταμού Αράπιτσα, στις γεωργικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, στον ιστό της Νάουσας και της Βέροιας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας για το Περιβάλλον και την Αειφορία διαθέτει τρία γραφεία για τους εκπαιδευτικούς που το στελεχώνουν, μια αίθουσα για την πλούσια βιβλιοθήκη του, μια αίθουσα υλοποίησης προγραμμάτων για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων που απευθύνονται στους μαθητές/τριες Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου, μια αίθουσα εργαστηρίου, μια αίθουσα ψυχαγωγίας, 8 εξάκλινους κοιτώνες και ένα δίκλινο, εστιατόριο για τη σίτιση των φιλοξενούμενων μαθητών/τριων, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου αποτελείται από τους/ τις:

  • Στυλιανού Λιάνα, Υπεύθυνη ΠΕ 70
  • Λιλιόπουλος Νίκος, Μέλος Π.Ο. ΠΕ 01
  • Μπεκιάρης Γιώργος, Μέλος Π.Ο. ΠΕ 70
  • Μπούζδη Αλεξάνδρα, Μέλος Π.Ο. ΠΕ 60