• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Σεμινάρια - Ημερίδες

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νάουσας υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια και ημερίδες