• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Δια Βίου Μάθηση

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον στη Νάουσα, με τη δράση "Δια Βίου Μάθηση για Ενήλικες", στοχεύει στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών ομάδων για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, στήριξης των πανανθρώπινων αξιών, ενίσχυση δεξιοτήτων, ενθάρρυνση αυτενέργειας και ανάληψης συμμετοχικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών.

Δράσεις

Τι κάναμε:

 • Τροφή: μια πολιτική πράξη (fair trade, locavores)
 • Οικοτουρισμός (υδάτινα κανάλια του πολιτισμού)
 • Δημοκρατία: πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας.
 • Πολιτισμός: αρμονία στη φύση και στη μουσική.
 • Περιβάλλον: πρόγραμμα ανακύκλωσης οργανικών υλικών (κομποστοποίηση)
 • Αστικό περιβάλλον: προώθηση εναλλακτικής κινητικότητας στην πόλη

 

Τι θα κάνουμε:

Προτεινόμενα θεματικά πεδία

 • Γεωργία – κηπουρική
 • Τροφή – διατροφή
 • Οικογένεια – ανατροφή παιδιών
 • Υγεία
 • Περιβαλλοντική δράση
 • Κλιματική αλλαγή και καθημερινά προβλήματα
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Δίκαιο εμπόριο (fair trade)
 • Ανθρώπινα δικαιώματα – ισότητα δύο φύλων -- μειονότητες
 • Ανακύκλωση
 • Πολιτισμός – κουλτούρα
 • Προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης
 • Εθελοντισμός
 • Αθλητισμός
 • Οικοτουρισμός

 

Μαζί οργανώνουμε και υλοποιούμε τις δικές σας προτάσεις.