• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Περί μύθων, φυτών και Ιστορίας στη Σχολή του Αριστοτέλη

Ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού (Δ,Ε , Στ τάξη) - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.

Φιλοσοφία

Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής παράδοσης, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών ομάδων μαθητών και  πολιτών μέσα από ποικίλες δραστηριότητες  που εναρμονίζουν το φυσικό περιβάλλον με την ιστορική και πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.

Δομή του προγράμματος: Στις 9.30 συγκεντρωνόμαστε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους και μετά  από ένα σύντομο εισαγωγικό με τη χρήση ντοκιμαντέρ  που επιμελήθηκε ο Pedro Olalla González de la Vega  και αφορά στην ιστορικότητα του χώρου, προχωράμε στον χώρο της σχολής και γνωρίζουμε το φυσικό περιβάλλον τη χλωρίδα, της περιοχής , τον ποταμό Αράπιτσα και τις πηγές  νερού = Ισβόρια της περιοχές. Η σύνδεση ου τοπίου και τόπου με τη μυθολογία και τη νεότερη παράδοση γίνεται με το Νυμφαίο – ιερό νυμφών το οποίο βρίσκεται  εντός των υδάτων των πηγών της περιοχής . Ακολουθεί η σύνδεση με τα νεότερη παράδοση και τις νεράιδες. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το χώρο διδασκαλίας του φιλοσόφου, αναγνωρίζουμε τα σημάδια ύπαρξης κατασκευών και συζητούμε για την ιστορική περίοδο όπου ο νεαρός Αλέξανδρος διδάχθηκε από τον Αριστοτέλη. Επιστρέφουμε στο Πολιτιστικό Κέντρο για την ολοκλήρωση του προγράμματος η οποία κλείνει στη 1.30

Μεθοδολογία

Με ένα συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων προσπαθεί η Π.Ο του Κέντρου μας να προωθήσει της παιδαγωγικές αρχές στους στόχους του προγράμματος. Η αξιοποίηση ντοκιμαντέρ ως εργαλείο ευαισθητοποίησης  είναι μια νέα πρόταση καθώς δεν αξιοποιείται συχνά  στο πλαίσιο διδακτικών αναγκών τους για περιβαλλοντικά ζητήματα. Με τη  μελέτη πεδίου θα εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε άμεσες παρατηρήσεις,  στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων.  Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν  συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων) με βάση τις αρχές της συνεργατικότητας, βιωματικότητας και της ενσυναίσθησης.

Στόχοι προγράμματος

  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του μαθητή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης  μέσω της σύνδεσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  • Η ανάδειξη και κατανόηση της πολιτιστικής ταυτότητας, ο σεβασμός της βιοποικιλότητας και η προστασία των φυσικών τοπίων, τις  ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις, τις κοινωνικές αξίες και την πολιτιστική ποικιλότητα.