• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Κλωστές και νήματα στα αδράχτια της βιομηχανικής Νάουσας

Ένα πρόγραμμα για μαθητές  Ε΄& Στ΄ τάξης δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.

Η αναγκαιότητα

Στον ιστό της πάλαι ποτέ βιομηχανική Νάουσα υπάρχουν πλήθος εργοστασίων απονεινάρια μιας άλλοτε ακμάζουσας εποχής. Για  να ξανακούσουμε τις μηχανές που σίγησαν, τους εργαζόμενους  που άλλαξαν επάγγελμα, τους εργοδότες που έφυγαν, αλλά και να παρακολουθήσουμε την ωρίμανση και την μετεξέλιξη αυτών των δυναμικών μονάδων οργανώθηκε ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία που εστιάζεται στην επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, τη χρήση των υδάτινων πόρων ως πηγή ενέργειας  ιδωμένα μέσα από το τρίπτυχο κοινωνία – περιβάλλον- οικονομία.

Οι παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  και ο προσανατολισμός  του περιβαλλοντικού προγράμματος προς την κατεύθυνση  μελέτης  ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των ανθρώπινων έργων  με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος αποτελούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμα  μας. Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών με συζήτηση έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο. Κύριο μέλημα μας οι ίσες ευκαιρίες στην οικοδόμηση της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Με ένα συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων προσπαθεί η Π.Ο του Κέντρου μας να προωθήσει της παιδαγωγικές αρχές τους στόχους του προγράμματος.  Η σύνταξη του εννοιολογικού χάρτη  με την παρουσίαση της κεντρικής έννοιας/ιδέας,  τη διακλάδωση σε γενικές έννοιες,  την υποδιαίρεση σε μερικές έννοιες,  τη χρήση εννοιών που εκφράζονται με ουσιαστικό και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που εκφράζονται με ρήμα, πρόθεση, μικρή φράση, σχόλιο. Με τον καταιγισμό ιδεών (Brain storming). Με τη  μελέτη πεδίου ώστε να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε άμεσες παρατηρήσεις,  στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων. Με την εργασία στο πεδίο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια). Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, κολάζ κ.ά.

Στόχοι του προγράμματος

  • Να γνωρίσουμε τα προβιομηχανικά και βιομηχανικά μνημεία της Νάουσας και την τοπική ιστορία και γεωγραφία
  • Να ευαισθητοποιηθούμε στην εύρεση λύσεων διάσωσης και ανάδειξης των μνημείων του βιομηχανικού πολιτισμού
  • Να αναπτύξουμε οικολογική – ιστορική – δημοκρατική συνείδηση βασισμένη στα βιώματα τους.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η Ημέρα

14:00 - 14:30 Άφιξη στο Κέντρο, υποδοχή, τακτοποίηση.
14:45 - 15:15 Γεύμα
15:15 - 17:00 Ανάπαυση - ελεύθερος χρόνος μαθητών. Κοινή παιδαγωγική συνεδρίαση συνοδών εκπαιδευτικών και μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ.
17:00 - 19:30 Έναρξη του προγράμματος. Κοινή συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΚΠΕ. Γνωριμία, εισαγωγική ενημέρωση για το θέμα (βίντεο, διαφάνειες), συζήτηση. Ανάλυση του 3ήμερου προγράμματος. Χωρισμός σε ομάδες εργασίας.
20:30 - 21:00 Δείπνο

2η Ημέρα

08:30 - 09:00 Πρόγευμα
09:00 - 14:00 Επίσκεψη στο πεδίο. Οι μαθητές/μαθήτριες σε ομάδες περπατούν το βιομηχανικό μονοπάτι της Νάουσας

Στάση 1η: Βιομηχανικά κτήρια Κύρτση - Λαναρά.Οι ομάδες παρατηρούν και ανακαλύπτουν τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία των βιομηχανικών κτηρίων.

Στάση 2η: Γέφυρα Στουμπάνων. Στο χώρο θυσίας των Ναουσαίων γυναικών γίνεται αναδρομή στην ιστορία της περιοχής. Οι ομάδες αναγνωρίζουν τα μνημεία του βιομηχανικού πολιτισμού, αναζητούν ίχνη βιομηχανικών δραστηριοτήτων, γνωρίζουν την πλούσια βλάστηση του ποταμού και συζητούν για τη διαχείριση αυτού του φυσικού πλούτου.

Στάση 3η: Μπατάνια. Στην περιοχή της γέφυρας Μπατάνια, μέσα την πόλη της Νάουσας, οι ομάδες παρατηρούν νερόμυλους, μπατάνια, μικρά φράγματα, γνωρίζουν τη χρήση του νερού στην προ-βιομηχανική εποχή, συνδέουν το χθες με το σήμερα, συζητώντας για την αναγκαιότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στάση 4η: Γέφυρα Παπαγιάννη. Ακολουθώντας την πορεία του ποταμού και την πορεία της βιομηχανικής ανάπτυξης της πόλης, οι μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν τα βιομηχανικά κατάλοιπα των γνωστότερων βιομηχανικών μονάδων της Βέροιας.

Στάση 5η: Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Οι ομάδες επισκέπτονται το Βυζαντινό Μουσείο, παράδειγμα επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου (παλιός υδρόμυλος), μαθαίνουν για την ιστορία του υδρόμυλου με τη χρήση πολυμέσων, επισκέπτονται τα εκθέματα, συζητούν για την αειφορική διαχείριση των μνημείων της βιομηχανικής κληρονομιάς.

15:00 Επιστροφή στο Κέντρο Εκπαίδευσης - Γεύμα

17:00 - 19:00 Επίσκεψη - γνωριμία με την πόλη της Νάουσας

20:30 - 21:30 Δείπνο

3η Ημέρα

08:30 - 09:00 Πρόγευμα
09:00 - 12:00 Οι μαθητές σε ομάδες συνοψίζουν και μοιράζονται τη συνολική εμπειρία ώστε να καταλήξουν σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους και τη δουλειά τους και ακολουθεί κριτική συζήτηση. Τέλος γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος.

12:00 - 12:30 Γεύμα - Αναχώρηση