• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Γεωργία & Περιβάλλον

Στόχος είναι μέσα από οργανωμένα σχολικά προγράμματα ΠΕ και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, Δήμους, Νομαρχίες, αγρ. συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, μεταποιητικές βιομηχανίες, ειδικούς επιστήμονες, αγρότες, βιοκαλλιεργητές κλπ να προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στη γεωργία και το περιβάλλον. Να αναδειχθούν όλες οι προτάσεις ανάπτυξης της γεωργίας, πώς και πόσο κάθε πρόταση παίρνει υπ' όψη της το περιβάλλον και σε ποιο βαθμό είναι αειφορική. Επίσης πόσο η κάθε πρόταση φροντίζει εκτός από την τσέπη των παραγωγών και την υγεία των καταναλωτών αλλά και την υγεία και την ποιότητα ζωής των ίδιων των παραγωγών μακροπρόθεσμα. 

Με δεδομένο ότι τα σχολεία των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ είναι μέσα στις περιοχές που τα παραπάνω θέματα επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των οικογενειών των μαθητών ελπίζουμε ότι θα δείξουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο δίκτυο. 

Ενδεικτική θεματολογία:

  • Έδαφος μήτρα ζωής
  • Απ' το χωράφι στο πιάτο
  • Η καλλιέργεια της μηλιάς (ή ροδακινιάς ή κερασιάς κλπ) στην περιοχή μας
  • Το αμπέλι και το κρασί
  • Γεωργικά φάρμακα. Πώς, πόσο
  • Τα θερμοκήπια. Ανάπτυξη-επιπτώσεις
  • Ο λαχανόκηπός μας κλπ

Όλες οι δράσεις του ΚΠΕ εμπεριέχουν στους στόχους, την μείωση της ρύπανσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. 


"Πρόγραμμα Χουμοποίησης"

Άμεση θετική επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον έχει η ευρισκόμενη σε εξέλιξη δράση "Πρόγραμμα Χουμοποίησης".

Το "Πρόγραμμα Χουμοποίησης" ξεκίνησε το 2000-2001 σε συνεργασία με την έδρα Γεωπονίας και την έδρα Οικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συμμετέχουν περίπου 100 νοικοκυριά της Νάουσας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα ενημερωτικό σεμινάριο, για τη χρησιμοποίηση της χουμοποίησης (κομποστοποίησης) αλλά και για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά σε επίπεδο νοικοκυριού. Μοιράστηκαν 70 σιλό χουμοποίησης σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες που εκτός από τα φυτικά οικιακά απορρίμματα διέθεταν και κήπο ή λαχανόκηπο ώστε η μείωση της ποσότητας σκουπιδιών να είναι σημαντική όπως και η ποσότητα του παραγόμενου χούμου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με συνεργασία ανάμεσα στο ΚΠΕ και τις οικογένειες που συμμετέχουν ώστε να παρακολουθείται η πορεία του. Υπάρχει λοιπόν άμεση θετική επίπτωση με την μείωση της ποσότητας των σκουπιδιών και τον παραγόμενο χούμο αλλά και έμμεση διότι όλοι οι συμμετέχοντες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Η αποδοχή του προγράμματος από την τοπική κοινωνία και η αποτελεσματικότητα μας οδηγούν στην διεύρυνσή του. 

Η ανάπτυξη δικτύου σχετικό με τις καλλιέργειες και η διοργάνωση σεμιναρίων με αντίστοιχα θέματα έχουν σαν στόχο να εμφυτεύσουν σε μαθητές εκπαιδευτικούς, αγρότες και όλους τους πολίτες της περιοχής την αναγκαιότητα καθιέρωσης μορφών καλλιέργειας που θα αποδίδουν οικονομικά σήμερα χωρίς να υποθηκεύουν το περιβάλλον του αύριο.

Τα προγράμματα του ΚΠΕ που έχουν σαν στόχο τους μαθητές είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να τους οδηγούν σε στάσεις ζωής φιλικές προς το περιβάλλον με δύο τρόπους:

1. Ενισχύοντας τους με γνωστικά στοιχεία και επιχειρήματα που προσπαθούν να τους οδηγήσουν λογικά στο στόχο.

2. Με παιχνίδια αλλά και άλλες δράσεις από πριν σχεδιασμένες, φορτίζεται το συναισθηματικό τους υπόβαθρο για να τους αποτρέπει, σε μελλοντικές στιγμές, από δράσεις όχι φιλικές προς το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα κάνοντας κλικ εδώ .