• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Το Κ.Π.Ε.

Η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1999. Είναι μια εκπαιδευτική δομή που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της μαθητικής Εστίας Νάουσας . Το κτηριακό συγκρότημα ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Το σύνολο των εγκαταστάσεων φιλοξενούν και αξιοποιούνται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη σχολή Αστυφυλάκων.

Παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευτικών ομάδων, υλοποιώντας μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον του Βερμίου, κατά μήκος του ποταμού Αράπιτσα, στις γεωργικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, στον ιστό της Νάουσας και της Βέροιας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νάουσας διαθέτει τρία γραφεία για τους εκπαιδευτικούς που το στελεχώνουν, μια αίθουσα για τη πλούσια βιβλιοθήκη του, μια αίθουσα υλοποίησης προγραμμάτων για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων του που απευθύνονται στους μαθητές/τριες Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου, μια αίθουσα εργαστηρίου, μια αίθουσα ψυχαγωγίας, 8 εξάκλινους κοιτώνες και ένα δίκλινο, εστιατόριο για τη σίτιση των φιλοξενούμενων μαθητών/τριων, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.