• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Τα οφέλη από τη λειτουργία του ΚΠΕ

Οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία:
  • Αναδεικνύεται και προβάλλεται η περιοχή
  • Τονώνεται η οικονομία της
  • Ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται οι πολίτες για θέματα περιβάλλοντος
  • Αναπτύσσεται διάλογος, προβληματισμός και δράσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Δημιουργείται κλίμα συνεργασίας και αναζητούνται λύσεις προς την κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην περιοχή

Άμεσες οικονομικές επιπτώσεις:
  1. Η αγορά υλικών και η παροχή υπηρεσιών από την τοπική αγορά, για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δράσεων του ΚΠΕ, βοηθά στην οικονομική τόνωση για σειρά από ποικίλες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
  2. Η διαμονή και κυρίως η διανυκτέρευση ομάδων μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων, δίνει την δυνατότητα κατά τις ελεύθερες ώρες στους φιλοξενούμενους να επισκέπτονται τις πόλεις της Νάουσας και της Βέροιας προάγοντας τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νάουσας δέχεται στις εγκαταστάσεις του το έτος, κατά μέσο όρο, 3000 μαθητές και 500 εκπαιδευτικούς.

 

Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις:

Ο τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων του ΚΠΕ σε συνδυασμό με την φυσική ομορφιά της περιοχής κάνει τους φιλοξενούμενους του ΚΠΕ ιδανικούς πρεσβευτές της περιοχής. Πολλοί είναι αυτοί που κατά δήλωση τους θα ξαναρθούν στην περιοχή με την οικογένειά τους ή τους φίλους τους για να δώσουν και σ' αυτούς την ευκαιρία να βιώσουν ό,τι οι ίδιοι έζησαν.

 

Εκπαιδευτικές επιπτώσεις:

Με τα προγράμματα, τις δράσεις του και την υποστήριξη που παρέχει στα σχολεία το ΚΠΕ Νάουσας, βοηθάει στο άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία. Προωθεί τις καινοτόμες δράσεις και τις παιδαγωγικές πρακτικές που στηρίζουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης αυτών.  Το αναλυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με το τοπικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών.

 

Η στήριξη του Κ.Π.Ε. από την τοπική κοινωνία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αλλά και για την αποτελεσματικότητα των δράσεών του προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία και την αειφορική ανάπτυξη.