• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Η παιδαγωγική ομάδα

  • Στυλιανού Λιάνα, ΠΕ-70, Υπεύθυνη του ΚΠΕ
  • Αβραμίδου Βέρα, ΠΕ-70, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
  • Λιλιόπουλος Νίκος, ΠΕ-01, Μέλος
  • Μπεκιάρης Γιώργος, ΠΕ-70, Μέλος
  • Μπούζδη Αλεξάνδρα, ΠΕ-60, Μέλος